Lista uczestników
zakwalifikowanych do
XVII Młodzieżowego Międzynarodowego
Konkursu Wiolonczelowego
im. Kazimierza Wiłkomirskiego

Poznań, 4-8 grudnia 2024
Skip to content