Wyniki XVI edycji
Młodzieżowego Międzynarodowego
Konkursu Wiolonczelowego
im. Kazimierza Wiłkomirskiego

Poznań, 7-11 grudnia 2022

Wyniki XVI edycji
Młodzieżowego Międzynarodowego
Konkursu Wiolonczelowego
im. Kazimierza Wiłkomirskiego

Poznań, 7-11 grudnia 2022
Skip to content