Młodzieżowy Międzynarodowy
Konkurs Wiolonczelowy
im. Kazimierza Wiłkomirskiego

Poznań, 7-11 grudnia 2022

Wyniki przesłuchań

Relacja z Gali Finałowej
11 grudnia 2022

Relacja z Koncertu Inauguracyjnego
7 grudnia 2022

Kazimierz
Wiłkomirski

Kazimierz Wiłkomirski (1900-1995) studiował w latach 1911-17 w Cesarskim Konserwatorium w Moskwie u Alfreda von Glehna (wiolonczela). W latach 1919-23 kontynuował studia w Konserwatorium w Warszawie w klasie kompozycji Romana Statkowskiego i dyrygenturę pod kierunkiem Emila Młynarskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Jednocześnie w latach 1919-21 pracował jako wiolonczelista w orkiestrze Opery Warszawskiej.

Po wojnie, w latach 1945-47 był rektorem i profesorem dyrygentury Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Od 1947 do 1952 pełnił funkcję dyrektora i pierwszego dyrygenta Państwowej Filharmonii i Opery we Wrocławiu, będąc jednocześnie profesorem dyrygentury, a w latach 1950-52 dziekanem Wydziału I Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu. W latach 1952-57 był dyrektorem Państwowej Opery i Filharmonii w Gdańsku oraz profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie. Od 1963 mieszkał w Warszawie, gdzie pełnił funkcję kierownika Katedry Kameralistyki Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej.

Młodzieżowy Międzynarodowy
Konkurs Wiolonczelowy
im. Kazimierza Wiłkomirskiego

Zapraszamy
do udziału

Aktualności

Skip to content