Regulamin konkursu

XVI MŁODZIEŻOWY MIĘDZYNARODOWY
KONKURS WIOLONCZELOWY
im. KAZIMIERZA WIŁKOMIRSKIEGO

Poznań 7-11 grudnia 2022 roku

 

REGULAMIN KONKURSU

 

XVI Młodzieżowy Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Kazimierza Wiłkomirskiego odbędzie się w Poznaniu w dniach 7-11 grudnia 2022 r. Przesłuchania konkursowe przeprowadzone będą przy udziale publiczności w sali koncertowej Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego.

I. Cele konkursu

 1. Wymiana doświadczeń artystycznych pomiędzy młodymi wiolonczelistami i pedagogami z różnych krajów.
 2. Motywowanie i promowanie młodych utalentowanych muzyków.
 3. Propagowanie muzyki Kazimierza Wiłkomirskiego oraz wiedzy o jego życiu i twórczości.

 

II. Organizatorzy konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej.
 2. Współorganizatorem konkursu jest Miasto Poznań.
 3. Współorganizatorem konkursu jest Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego.

 

III. Jury

 1. Jury konkursu powołane jest przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
 2. Jury oceniać będzie poziom interpretacji Uczestników zgodnie z własnym, wewnętrznym regulaminem.
 3. Jury ocenia grę uczestników uwzględniając właściwe odczytanie tekstu, znajomość formy i umiejętność jej realizacji, interpretację i stylowość wykonania, walory brzmieniowe oraz wrażenia artystyczne.
 4. W trakcie przesłuchań konkursowych uczestnicy oceniani będą punktowo w skali 0-25 pkt.
 5. Jury ma prawo dowolnego podziału nagród.
 6. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

 

IV. Uczestnicy

 1. Konkurs odbywa się w trzech grupach wiekowych:
 • I grupa do lat 13 – uczestnicy urodzeni po 31 grudnia 2008 roku,
 • II grupa do lat 15 – uczestnicy urodzeni po 31 grudnia 2006 roku,
 • III grupa do lat 17 – uczestnicy urodzeni po 31 grudnia 2004 roku.
 1. Laureaci I nagród w poprzednich edycjach konkursu nie mogą uczestniczyć w tej samej grupie wiekowej w obecnym konkursie.
 2. Dopuszcza się możliwość udziału młodszych uczestników w starszej grupie wiekowej, pod warunkiem wykonania programu zgodnego z wymaganiami programowymi konkursu.

 

V. Wymagania programowe

I grupa  – do lat 13 (uczestnicy urodzeni po 31 grudnia 2008 r.)

Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 15 minut

 1. Jedna z etiud:
 • Friedrich August Kummer – Etiudy op. 57
 1. Dwie kontrastujące części dowolnej sonaty następujących kompozytorów
 • Antonio Vivaldi (Edition Ricordi, Bärenreiter or Editio Musica Budapest)
 • Benedetto Marcello (Editio Musica Budapest)
 • Georg Philipp Telemann (Bärenreiter HM 13)

lub jedna z  sonat:

 • Antonio Vandini – Sonata F-dur (Edition Schott)
 • Antonio Vandini – Sonata G-dur (Edition Schott)
 1. Utwór kompozytora pochodzącego z kraju uczestnika konkursu

II grupa – do lat 15 (uczestnicy urodzeni po 31 grudnia 2006 r.)

ETAP I

 1. Wybrana etiuda lub kaprys – do wyboru:
 • Auguste Franchomme – 12 etiud op. 35
 • Auguste Franchomme – 12 kaprysów op. 7
 1. Kazimierz Wiłkomirski – do wyboru:
 • Aria
 • Wokaliza
 1. I i II część lub III i IV część z wybranej sonaty*:
 • Andrea Caporale – 6 Sonat (Edition Granzino)
 • Francesco Geminiani – 6 Sonat (Edition Peters Frankfurt)
 • Benedetto Marcello – 6 Sonat (Editio Musica Budapest)
 • Georg Ph. Telemann – Sonata D-dur (Bärenreiter HM 13)
 • Antonio Vivaldi – 9 Sonat (Edition Ricordi, Bärenreiter lub Editio Musica Budapest)

Mile widziane wykonania w wersji oryginalnej, z towarzyszeniem basso continuo. Organizatorzy przewidują osobę realizującą partię drugiej wiolonczeli. Uczestnik może wykonać utwór z własnym wiolonczelistą akompaniującym.

*Tylko określone wydania tekstu muzycznego

ETAP II

 1. Johann Sebastian Bach – dwie części (bez powtórek) z Suit na wiolonczelę solo do wyboru:
 • I Suita G-dur BWV 1007 – Allemande i Courante lub Sarabande
  i Gigue
 • II Suita d-moll BWV 1008 – Allemande i Courante lub Sarabande
  i Gigue
 • III Suita C-dur BWV 1009 – Allemande i Courante lub Sarabande
  i Gigue
 1. I lub II i III część koncertu do wyboru:
 • Luigi Boccherini – Koncert G-dur G.480
 • Georg Goltermann – Koncert nr 3 h-moll op.51
 • Georg Goltermann – Koncert nr 4 G-dur op. 65
 • Joseph Haydn – Koncert D-dur Hob. VIIb: 4
 • Julius Klengel – Conertino C-dur op. 7
 • Carl Stamitz – Koncert C-dur
 • Carl Stamitz – Koncert G-dur
 1. Utwór wirtuozowski – do wyboru:
 • Artemij Ajwazjan – Etiuda koncertowa
 • Luigi Boccherini – Rondo
 • Emil Dunkler – La Fileuse op. 15
 • Gabriel Urbain Faure – Papillon op. 77
 • Daniel van Goens – Scherzo op.12
 • Samuel Kossowski – Polonez z Introdukcją C-dur
 • David Popper – Polonez d-moll op. 14
 • David Popper – Tarantella op. 33
 • Camille Saint-Saëns – Allegro appassionato op. 43

III grupa – do lat 17 (uczestnicy urodzeni po 31 grudnia 2004 r.)

ETAP I

 1. Wybrana etiuda – do wyboru z:
 • David Popper – „Hohe Schule” op. 73
 1. Kazimierz Wiłkomirski – do wyboru:
 • Mazurek
 • Poemat
 1. Część I i II lub część II i III sonaty do wyboru z*:
 • Luigi Boccherini – 19 Sonat ( Edition Ricordi lub Zanibon)

Mile widziane wykonania w wersji oryginalnej, z towarzyszeniem basso continuo. Organizatorzy przewidują osobę realizującą partię drugiej wiolonczeli. Uczestnik może wykonać utwór z własnym wiolonczelistą akompaniującym.

*Tylko określone wydania tekstu muzycznego.

ETAP II

 1. Johann Sebastian Bach – Preludium z następujących Suit solo na wiolonczelę:
 • I Suita G-dur BWV 1007
 • II Suita d-moll BWV 1008
 • III Suita C-dur BWV 1009
 • IV Suita Es-dur BWV 1010
 1. Utwór na wiolonczelę solo do wyboru:
 • Ernest Bloch – I Suita: części I i II lub części III i IV (Broude Brothers)
 • Benjamin Britten – Suita Nr 1 op. 72: Canto I – I Fuga lub IV Marcia – Canto terzo (Faber)
 • Gaspar Cassado – Solo-Suita: część I (Universal)
 • George Crumb – Sonata na wiolonczelę solo: część I lub część 2 (Peters)
 • Sofia Gubaidulina – “10 Präludien”: 2–3 preludia do wyboru (czas 6 minut) (Sikorski Verlag)
 • Hans Werner Henze – Serenada: 5 części do wyboru (Schott)
 • Paul Hindemith – Sonata op. 25 nr 3: części I do III lub części III do V (Schott)
 • Volker David Kirchner – „Und Salomo sprach …” (Schott)
 • Witold Lutosławski – Sacher-Variation
 • Enrico Mainardi – „7 Studi brevi”: części I do IV lub części IV do VII (Schott)
 1. I lub II i III część koncertu do wyboru:
 • Joseph Haydn – Koncert C-dur Hob. VIIb: 1
 • Dymitr Kabalewski – Koncert nr 1 g-moll op. 49
 • Anton Kraft – Koncert C-dur
 • Edouard Lalo – Koncert d-moll
 • Siergiej Prokofiew – Concertino g-moll op. 132
 • Camille Saint-Saëns – Koncert nr 1 a-moll op. 33
  I i II (zgodnie z Edition Peters do lit. H = takt 372) lub
  cz. II i III (zgodnie z  Edition Peters od lit. F = takt 208)

 

VI. Zgłoszenia – tryb ich przyjmowania

Uczestnik wypełnia formularz zgłoszenia online oraz wysyła nagranie „na żywo” do dnia 16 października 2022 roku.

 1. Na stronie internetowej konkursu posm2.poznan.pl
  w zakładce „Zgłoszenia” umieszczony jest link do formularza zgłoszenia.
 2. Po wypełnieniu tego formularza uczestnik dostaje na adres mailowy, podany w formularzu, wiadomość z wygenerowaną w formacie PDF kartą zgłoszenia.
 3. W tej samej wiadomości uczestnik otrzymuje też link do strony gdzie po podaniu imienia, nazwiska i adresu email, może wysłać swoje nagranie. Adres email musi być tym samym adresem, który podany został w formularzu online.
 4. Należy dokonać i przesłać nagrania następujących utworów:
 • W grupie I – Etiuda oraz wolna część sonaty
  (w przypadku sonat Vandiniego całość sonaty)
 • W grupie II – Etiuda oraz wolna część sonaty
 • W grupie III – Etiuda oraz wolna część sonaty
 1. Nie wymagamy od uczestników nagrań, które generują poważniejsze koszty.
 • Dopuszczalne jest nagranie wykonane telefonem komórkowym w jakości HD.
 • Uprzejmie prosimy aby dokonując nagrania uczestnicy unikali pomieszczeń, które charakteryzują się pogłosem oraz ustawili urządzenie nagrywające w odległości nie większej niż 4 metry.
 • Należy unikać filmowania na tle okien w ciągu dnia.
 • Nagranie powinno obejmować całą sylwetkę uczestnika.
 • Każdy utwór to jeden plik, który musi być nagrany w całości.
 • Nagranie należy zrealizować jedną nieruchomą kamerą, bez cięć montażowych w trakcie wykonywania utworu i bez modyfikacji ścieżki dźwiękowej.
 1. Kwalifikacja kandydatów przeprowadzona będzie na podstawie przesłanych nagrań przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną przez Organizatora konkursu.
 2. Komisja Kwalifikacyjna ocenia grę uczestników uwzględniając właściwe odczytanie tekstu, znajomość formy i umiejętność jej realizacji, interpretację i stylowość wykonania, walory brzmieniowe oraz wrażenia artystyczne.
 3. Komisja Kwalifikacyjna ocenia nagrania w systemie „Tak/Nie”.
 4. Lista uczestników zakwalifikowanych do konkursu udostępniona zostanie na stronie konkursu w dniu 30.10.2022 roku.
 5. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zobowiązani są do przesłania do dnia 10.11.2022 wygenerowanej wcześniej, wydrukowanej i podpisanej karty zgłoszenia na adres:

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego,  ul. Bydgoska 4, 61-127 Poznań

 1. Wpisowe w wysokości 25 EURO (tylko dla uczestników z zagranicy) należy wpłacić do dnia 10.11.2022 r. na konto:

Towarzystwo im. Tadeusza Szeligowskiego ul. Bydgoska 4, 61-127 Poznań
Nr konta: PBS nr 70 9043 1070 2070 0059 4408 0001

 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w konkursie.
 2. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie zostaną przyjęte. Ostateczna lista uczestników konkursu udostępniona zostanie na stronie konkursu w dniu 15.11.2022 roku.

 

VII. Przesłuchania

 1. Konkurs w grupie I jest jednoetapowy, w grupie II i III przeprowadzony będzie w dwóch etapach. Przesłuchania odbywać się będą przy udziale publiczności w porządku alfabetycznym, po wylosowaniu przez Komisję Kwalifikacyjną litery, od której rozpocznie się nazwisko pierwszego z uczestników.
 2. Uczestnicy zgłoszą się w Sekretariacie Konkursu i okażą dowód tożsamości do wglądu, najpóźniej na 1 godzinę przed planowanym występem w I etapie konkursu.
 3. Ze względów organizacyjnych i promocyjnych Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kolejności przesłuchań w ramach porządku jednego dnia. W razie choroby Uczestnika, potwierdzonej opinią lekarza może on uzyskać zgodę na występ poza ustaloną kolejnością – na końcu etapu. W tym wypadku nowa kolejność obowiązywać będzie do końca Konkursu.
 4. Uczestnicy konkursu występują z własnym akompaniatorem oraz wiolonczelistą realizującym partię basso continuo. W przypadkach uzgodnionych indywidualnie a wynikających z przyczyn obiektywnych, uczestnicy będą mogli wystąpić z pianistą akompaniatorem oraz wiolonczelistą zatrudnionym przez Organizatora konkursu.
 5. Program każdego etapu należy wykonać z pamięci.
 6. Szczegółowy harmonogram przesłuchań konkursowych zostanie umieszczony na stronie wilkomirski.posm2.poznan.pl po zamknięciu listy zgłoszeń.

 

VIII. Nagrody

 1. Dla określonych przez jury laureatów trzech pierwszych miejsc przewiduje się nagrody finansowe oraz nagrody specjalne.
 2. Przewiduje się nagrody specjalne w grupie II i III za wykonanie utworu Kazimierza Wiłkomirskiego.
 3. Laureatami Konkursu zostają uczestnicy, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów.
 4. Laureat konkursu, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej otrzymuje uprawnienia, o których jest mowa w:
 • 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (zwolnienie z egzaminu promocyjnego w szkole artystycznej
  z najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną),
 • 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (przyjmowanie w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych),
 • lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych).
 1. Na zakończenie konkursu odbędzie się Koncert Laureatów
  z programem wyznaczonym przez jury, w którym laureaci są zobowiązani wziąć udział bez honorarium.
 2. Wszyscy Uczestnicy konkursu otrzymają Dyplomy Uczestnictwa.

 

IX. Inne

 1. Zastrzega się prawo do nagrań radiowych i telewizyjnych podczas trwania konkursu bez dodatkowego wynagrodzenia dla uczestników. Organizatorzy nie zezwalają na dokonywanie nagrań prywatnych w sali koncertowej w trakcie przesłuchań.
 2. Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe związane z:
 • wykonywaniem utworów podczas konkursu,
 • wykonywaniem utworów podczas koncertu laureatów.
 1. Przyjęcie zgłoszenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy udziału w konkursie na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
 2. W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
  U. UEL2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informujmy, że:
 • Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego jest współadministratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie przygotowania
  i przeprowadzenia niniejszego konkursu. Informacja
  o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie konkursu:

https://wilkomirski.posm2.poznan.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/

 • Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa jest współadministratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa w tym wynikających
  ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie:

https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/

 1. Uczestnicy konkursu rezerwują zakwaterowanie we własnym zakresie.
 2. Uczestnicy proszeni są o sprawdzenie ewentualnej potrzeby posiadania wizy wjazdowej do Polski. W przypadku takiej potrzeby Organizator dostarczy zaproszenie.
 3. We wszystkich sprawach organizacyjnych wykraczających poza kompetencje Jury prawo decyzji ma Dyrektor POSM2. Jego decyzje są ostateczne.
 4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy sekretariatu konkursu, który mieści się w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. nr 2 ul. Bydgoska 4.
Skip to content