ZGŁOSZENIA

Aby wysłać zgłoszenie do XVII Młodzieżowego Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Kazimierza Wiłkomirskiego należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIA
  2. Wypełnij interaktywny formularz przy użyciu komputera
  3. Wydrukuj wypełniony formularz, zbierz potrzebne podpisy a następnie wyślij na adres: konkurs-wilkomirski@posm2.poznan.pl
  4. Prześlij nagrania utworów przy pomocy serwisu WeTransfer, wpisując odpowiednio w pola:
    Email to – konkurs-wilkomirski@posm2.poznan.pl
    Your email – adres email podany w formularzu zgłoszenia
    Title – Imię i Nazwisko uczestnika Konkursu
Skip to content