Harmonogram konkursu

XVI Młodzieżowy Międzynarodowy
Konkurs Wiolonczelowy
im. Kazimierza Wiłkomirskiego

Data Harmonogram konkursu Godzina
7 grudnia 2022 Koncert Inauguracyjny 18.00
8 grudnia 2022 Przesłuchania grupy I 9.00 – 10.30
Przerwa 10.30 – 11.00
Przesłuchania grupy I 11.00 –  12.30
Przesłuchania grupy I 12.30 – 13.00
Przesłuchania grupy I 13.00 – 14.15
Przerwa 14.15 – 16.00
Przesłuchania grupy II Etap I 16.00 – 17.20
Przerwa 17.20 – 18.00
Przesłuchania grupy II Etap I 18.00 – 19.20
Obrady Jury 19.20 – 20.30
Ogłoszenie wyników konkursu grupa I, grupa II 20.30            Sala A 304
9 grudnia 2022 Przesłuchania grupy III  Etap I 10.00 – 11.40
Prerwa 11.40 – 12.10
Przesłuchania grupy III  Etap I 12.10 – 13.30
Prerwa 13.30 – 15.20
Przesłuchania grupy III  Etap I 15.20 – 16.40
Prerwa 16.40 – 17.10
Przesłuchania grupy III  Etap I 17.10 – 18.30
Obrady Jury 18.30 – 20.00
Ogłoszenie wyników konkursu grupa III Etap I 20.00            Sala A 304
10 grudnia 2022 Przesłuchania grupy II   Etap II 10.30 – 12.10
Przerwa 12.10 – 12.45
Przesłuchania grupy III  Etap II 12.45 – 14.00
Przerwa 14.00 – 15.45
Przesłuchania grupy III  Etap II 15.45 – 17.50
Obrady Jury 17.50 – 19.30
11 grudnia 2022 Gala Finałowa
Ogłoszenie wyników konkursu
Rozdanie nagród
Koncert Laureatów
12. 00
*Koncert Inauguracyjny, Przesłuchania uczestników, Gala Finałowa odbywać się będą w Sali Koncertowej POSM I st. nr 2
Skip to content