Informacje konkursowe 2022

Zgłoszenia

Aby wysłać zgłoszenie do XVI Młodzieżowego Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Kazimierza Wiłkomirskiego należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIA
  2. Wypełnij interaktywny formularz przy użyciu komputera
  3. Wydrukuj wypełniony formularz, zbierz potrzebne podpisy a następnie wyślij na adres: konkurs@posm2.poznan.pl
  4. Prześlij nagrania utworów przy pomocy serwisu WeTransfer, wpisując odpowiednio w pola:
    Email to – konkurs@posm2.poznan.pl
    Your email – adres email podany w formularzu zgłoszenia
    Title – Imię i Nazwisko uczestnika Konkursu

Koncerty

Patronat

XIV Młodzieżowy Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy
im. Kazimierza Wiłkomirskiego
objął patronatem honorowym

Prezydent Miasta Poznania
Jacek Jaśkowiak

Działania organizatorów wspiera
Komitet Honorowy w składzie:

Prof. Hanna Kostrzewska
Rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Hanna Przyborowska
Przewodnicząca Rady Fundacji „Signum”

Agnieszka Duczmal
Dyrektor Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus”

Prof. Marcin Berdyszak
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Prof. Antoni Szczuciński
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Skip to content